Netradiční způsob
distribuce

Udržitelná podpora optimalizovaných dodavatelských řetězců surovin v kombinaci s efektivitou a neutralitou CO2.

Jako partner papírenského průmyslu, průmyslu zpracování papíru a průmyslu nakládání s odpady vytváříme mosty pro zajištění vysokých nároků na dodávky surovin a recyklovatelných materiálů.

Společnost SERO distribution je vaším partnerem pro udržitelnou a CO2 neutrální optimalizaci vašeho dodavatelského řetězce surovin a recyklovatelných materiálů.

CO2
Neutralita

Udržitelná činnost je základem pro budoucnost příznivou pro život budoucích generací. Vedle progresivního osobního a technologického rozvoje naší společnosti neustále nacházíme příklady, které navzdory úsporám emisí nadále produkují skleníkové plyny.

Společnost SERO distribution vytváří CO2 neutrální logistické řešení pro vaše dodavatelské řetězce využívající konvenční distribuční kanály. Vyrovnání bilance CO2, tzv. uhlíková stopa, je zásadním prvkem na cestě k ekonomicky rozumné a udržitelné logistice. Kromě optimalizovaného plánování prodeje surovin dobrovolně podporujeme národní a mezinárodní projekty na ochranu klimatu.

Společnost SERO distribution usiluje na dobrovolné bázi o to, aby její vlastní logistika zboží byla pro její partnery CO2 neutrální. Podporujeme celosvětové iniciativy na snížení emisí skleníkových plynů a přispíváme tak ke zlepšení bilance CO2.

Tento příspěvek v kombinaci s našimi partnery z oblasti výroby, zpracování a nakládání s odpady představuje další část na cestě ke snížení naší ekologické stopy.

Náš příspěvek k ochraně klimatu
v roce 2023

Dodávka 94400 tun papíru k recyklaci přinesla následující výsledky:

Obchod s recyklovatelnými materiály

Recyklovatelné materiály, tzv. druhotné suroviny, jsou cennými surovinami a představují významné hospodářské odvětví. Proto jsou nezbytnou součástí výrobního průmyslu, zejména v papírenském a obalovém průmyslu.  

Papír pro recyklaci a nový papír je silnou stránkou společnosti SERO distribution. Jako mezinárodně působící obchodní společnost v oblasti distribuce papíru určeného k recyklaci a nového papíru představuje SERO distribution most mezi papírenským průmyslem, průmyslem likvidace odpadu a podniky zpracovávajícími papír.

Zaručujeme vysokou úroveň ziskovosti a efektivity v kombinaci s možnou CO2 neutrální logistikou v pozadí.


Recyklace

Nevyhnutelným procesem opětovného využití recyklovatelných materiálů je recyklace. V tomto kroku se z odpadních materiálů vyrábí nový výrobek s vlastním životním cyklem.

Naše společnost je v neustálém kontaktu mezi papírenským průmyslem a dodavateli surovin pro výrobu papíru, proto můžeme pružně a rychle reagovat na požadavky obou stran na recyklaci papíru a dalších recyklovatelných materiálů.


Společnost SERO distribution je oficiálním obchodním zástupcem společnosti Norske Skog Papier Recycling GmbH v Bruck/Mur a zajišťuje recyklační proces probíhající v papírně dodávkami sběrového papíru a zároveň vytváří nový životní cyklus pro dodané recykláty.

Společnost proto zastává stejné hodnoty respektování, udržitelnosti a úspory zdrojů jako mezinárodně působící partneři evropského papírenského průmyslu a odvětví nakládání s odpady.

SERO Poradenství

Díky desítkám let zkušeností v oblasti odpadového hospodářství a zásobování je know-how společnosti SERO distribution kdykoli a s radostí k dispozici.

Pokud jde o otázky udržitelnosti, problematiku odpadového práva, nové potenciální možnosti prodeje a analýzy současných materiálových toků, poskytuje naše společnost odbornou podporu a poradenství na individuální bázi, s ohledem na příslušné platné právní a obchodní rámcové podmínky.

Naším cílem je vytvořit pro naše partnery ekonomickou a udržitelnou optimalizaci pomocí analýz současné situace.

Buďme jeho součástí

SERO
Oběhové hospodářství

SERO distribution je obchodní společnost specializující se na sběrový papír a další druhotné suroviny, která spojuje udržitelné ekologické a ekonomické hodnoty s partnery z oblasti likvidace odpadů a papírenského průmyslu. Kromě udržitelného a zdroje šetřícího obchodu s recyklovatelnými materiály podporuje společnost SERO distribution své partnery také při prodeji nového papíru a zbytkových zásob, které nesplňují přísné kvalitativní požadavky zpracovatelského průmyslu. Tímto způsobem získává i nově vyrobené zboží svůj životní cyklus, a je tedy také zpracováno na výrobek.

Společnost SERO distribution si stanovila osobní cíl dobrovolně kompenzovat emise CO2 způsobené vlastní přepravou obchodovaného zboží a snížit tak vlastní ekologickou stopu.

parallax background

Přejít do jiného
rozměru distribuce

SERO distribution vás povede k vašim netradičním, udržitelným cílům.

Dotazy

Kontakt

Máte nějaké otázky?

Office České Budějovice
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
Czech Republic

Pošlete nám

WhatsApp

Pošlete nám e-mail


    Ochrana údajů


    Odesláním zprávy dojde ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem vyřízení vašeho dotazu. Další informace jsou k dispozici v našich zásadách ochrany osobních údajů.